home

OOFs friluftslivsaktiviteter

Her finner du en oversikt over flere OOF faste, åpne arrangementer og pågående prosjekter mot bestemte målgrupper

OOF har lang erfaring i å arrangere friluftsaktiviteter for en rekke målgrupper. De siste 10 årene har OOF hatt et spesielt fokus på minoritetskulturelle barn, unge og familier. OOF mener dette er viktig da vi har vår virksomhet i en region der en stor del av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Mange minoritetskulturelle faller utenfor andre organiserte tilbud og har dessuten stor verdi av å få en tilnærming til norsk kultur gjennom friluftsliv. Mesteparten av våre aktiviteter er gratis og i stor grad rettet mot mottaksklasser og voksenopplæringsklasser.

Vi tilbyr også kurs aktiviteter for organisasjoner, skoler, SFO eller kommuner ved enkelte anledninger eller på forespørsel.

Mer informasjon om våre aktiviteter er å finne i årsberetninger som vi legger ut på våre nettsider. En rapport (2011) om vårt aktivitetsstimulerende arbeid overfor minoriteter er å finne i høyre marg.

Veiledning i bruk av flytevest

Veiledning i bruk av flytevest