home

Generell info om OOF

OOF er et av 24 friluftsråd i Norge og er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et samarbeidsorgan med formål å arbeide for friluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland og Oslo. 43 organisasjoner og 16 kommuner er medlem i OOF. OOF foreslo markagrensen i 1938, og har siden den gang særlig arbeidet som paraplyorganisasjon for bevaring av Marka og adkomstmulighetene i alle markakommunene. I tillegg fremmer OOF friluftsliv blant barn og unge gjennom blant annet å arrangere friluftsaktiviteter for barn, unge og familier. Presentasjonsbrosjyre om OOF og siste års årsberetning kan lastes ned i høyre marg.Medlemmer av OOF pr. 01.01.2015:

Fylkeskommuner:
Oslo og Akershus

Kommuner:
Asker, Bærum, Enebakk, Gjerdrum, Hole, Jevnaker, Lier, Lørenskog, Nannestad, Nittedal, Oppegård, Oslo, Ringerike, Rælingen, Røyken, Skedsmo og Ski.

Frilufts- og naturvernorganisasjoner, velforbund, og idrettsorganisasjoner:
Akershus Krets av Natur og Ungdom, Akershus Skikrets, Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening, Bondeungdomslaget, Bygdelagssamskipnaden i Oslo, Bærekraftig Follo, Bærum Natur- og Friluftsråd, Bærum Velforbund, Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Det Norske Skogselskap, 4 H Akershus og Oslo, Fortidsminneforeningen, avdeling Oslo og Akershus, Framfylkingen i Oslo, Frognmarkas Venner, Frognerparkens Venner, Kjekstadmarkas Venner, Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo, Lillomarkas Venner, Maridalens Venner, Miljøforeningen Akerselvas Venner, Naturvernforbundet i Bærum, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Naturvernforbundet på Ringerike, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Oslo, Norsk Organisasjon for Terrengsykling Oslo og Omegn, Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus, Oslo Bedriftsidrettskrets, Oslo Elveforum, Oslo Idrettskrets, Oslo Skikrets, Oslofjordens Friluftsråd, Oslo Krets av Natur og Ungdom, Oslomarkas Fiskeadministrasjon, Oslospeiderne av Norges Speiderforbund, Ringerikes Turistforening, Romerike Krets av Norges Speiderforbund, Selskabet for Oslo Byes Vel, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Sørmarkas Venner, Østensjøvannets Venner, Østmarkas Venner og Oslo og Omland sopp og nyttevekstforening.