home

Frognerseteren friluftssenter

OOF samarbeider med Erik Sture Larre''s Stiftelse Til Friluftslivets Fremme og har f.o.m. 2012 hatt ansvaret for å fylle Frognerseteren Friluftssenter med friluftsaktiviteter. 

Friluftssenteret er hovedbase for det meste av OOFs aktivitetstilbud. Dette er en viktig ressurs for å kunne utvikle et godt aktivitetstilbud med utlån av utstyr til aktivitetene. Det er her OOFs utstyrslager holder til. OOF verdsetter de mulighetene Frognerseteren Friluftssenter byr på for vårt arbeid med å stimulere nye grupper til å ta del i friluftslivet, der minoritetskulturelle barn, ungdom og familer er viktige målgrupper. 

OOF avholder også større møter med organisasjoner og andre  på Friluftssenteret gjennom året.

Erik Sture Larres Stiftelse Til Friluftslivets Fremme leier ut senteret til private formål. Henvendelser i forbindelse med leie kan rettes til Mette Edvartsen tlf: 22 42 10 95, e-post: mette@larre.no

 

Friluftslivets hus

Friluftslivets hus

Foto: Steinar Saghaug

Utsikt fra Friluftssenteret

Utsikt fra Friluftssenteret

Ingvild Kavli