home

Læring i friluft - gratis kurs 30. og 31. mai

Trenger dere inspirasjon til aktiviteter for mer og bedre bruk av skolens nærmiljø? Trenger dere tips til hvordan legger mer av undervisningen ut i natur og friluft? Vi tilbyr gratis kurs for ansatte i AKS/SFO og lærere i grunnskolen. 

Læring i friluft (LIF) er en fellessatsing hos friluftsrådene med formål å bidra til mer og bedre uteaktivitet, som en naturlig del av hverdagen i barnehage, grunnskole og AKS/SFO.
De fire grunnpilarene i LIF er:
• Legger til rette for helhetlig og virkelighetsnær læring, som et bidrag til tilpasset opplæring.
• Bidrar til mer fysisk aktivitet i skolehverdagen.
• Bidrar til bedre sosialt miljø i klassen, som stimulerer trivsel, motivasjon og konsentrasjon hos elevene.
• Gir naturopplevelse: undervisning om og for bærekraftig utvikling som bidrar til miljøbevissthet og friluftsinteresse.

I mai setter vi opp to kurs:

Friluftsliv i AKS/SFO:

Tirsdag 30.5.2017 kl 10.00 – 14.00.

Program:
10.00 – 10.15 Introduksjon til Læring i friluft. Muligheter og gevinster.
10.15 – 11.00 Leker og fysisk aktivitet i naturen som også kan motivere de mindre aktive.
11.00 – 12.00 Hvordan sette opp leirplass med barna. Praktisk friluftsliv og matlaging på bål.
12.00 – 12.30 Lunsjpause.
12.30 – 13.30 Samarbeid og sosialt styrkende aktiviteter.
13.30 – 14.00 Oppsummering og avslutning.

På kurset vil du få økt kompetanse i å se muligheter i skolens nærmiljø, inspirasjon til morsomme og lærerike aktiviteter i naturen og kunnskap om hvordan organisere utflukter med elevene.

Læring i friluft (for grunnskolelærere)

Onsdag 31.5.2017 kl 10.00 – 14.00.

Program:
10.00 – 10.30 Presentasjon av Læring i friluft. Planlegging, organisering, rutiner og sikkerhet med skoleelever på tur.
10.30 – 11.30  Fysiske fagaktiviteter. Vi demonstrerer aktiviteter som kan benyttes i ulike fag.
11.30 – 12.00 Lunsj rundt bålet.
12.00 – 13.30 Eksempler på stedsbasert læring. Sanser, kommunikasjon og samarbeid.
13.30 – 14.00 Oppsummering og avslutning.

Læring i friluft bygger på det pedagogiske prinsippet om at barn og unge får en større forståelse ved å lære om virkeligheten i virkeligheten. På kurset vil du få inspirasjon til undervisningsmetoder og utendørs læringsaktiviteter som gir et godt læringsutbytte for elevene. Læring i friluft er aktuelt i alle fag og åpner for mange gode, tverrfaglige prosjekter.

Praktisk info/påmelding:

Begge kursene holdes på Frognerseteren Friluftssenter, Holmenkollveien 196, Oslo.

Ta med: Turkopp, tallerken, bestikk, vannflaske, liten sekk, gode sko og uteklær samt noe å notere på.

Påmeldingsfrist: 23. mai 2017. Navn på deltaker og skole sendes til Hanne Hide: hanne.oof@friluftsrad.no

Har du spørsmål, kan du ringe Hanne på: 908 69 391.

Kursene er et gratis tilbud til skolene i Oslo og Omland Friluftsråds medlemskommuner.